ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitiminin Amacı : TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı kriterlerine göre çevre yönetim sisteminde belirtilen standartlar hakkında bilinçlenmesiyle, ürünün hammaddeden müşteriye ulaşana kadarki süreçte, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi sağlamak, kuruluşların, çevre performansını arttırabilmek,çevresel sorumlulukları ile ilgili kuruluşlarda farkındalık sağlamak, kuruluşların faaliyetlerini, çevreye katkı sağlayacak şekilde yönetebilmesi, amaçlarına yönelik olarak çevre bakış açılarının geliştirilmesidir.


Eğitimin İçeriği

  1. Bölüm - Eğitimin Amacı
Available in days
days after you enroll
  2. Bölüm - Standart / Standardizasyon
Available in days
days after you enroll
  3. Bölüm - TSE EN ISO 14001:2015
Available in days
days after you enroll
  4. Bölüm - ISO ve EN
Available in days
days after you enroll
  5. Bölüm - Revizyon Hakkında
Available in days
days after you enroll
  6. Bölüm - ISO 14001 Standardının Tarihçesi
Available in days
days after you enroll
  7. Bölüm - ISO 14001 Standardı Temel Değişiklikler
Available in days
days after you enroll
  8. Bölüm - Çevre Nedir?
Available in days
days after you enroll
  9. Bölüm - Hava Nedir?
Available in days
days after you enroll
  10. Bölüm - Su Nedir?
Available in days
days after you enroll
  11. Bölüm - Toprak Nedir?
Available in days
days after you enroll
  12. Bölüm - Flora Nedir?
Available in days
days after you enroll
  13. Bölüm - Fauna Nedir?
Available in days
days after you enroll
  14. Bölüm - Doğal Kaynaklar
Available in days
days after you enroll
  15. Bölüm - Giriş
Available in days
days after you enroll
  16. Bölüm - ISO 14001:2015 Standart Maddeleri
Available in days
days after you enroll
  17. Bölüm - Çevre Yönetim Sistemi İlkeleri
Available in days
days after you enroll
  18. Bölüm - Çevre Yönetim Sistemi ve Amacı
Available in days
days after you enroll
  19. Bölüm - PUKÖ Döngüsü
Available in days
days after you enroll
  20. Bölüm - 1. Kapsam
Available in days
days after you enroll
  21. Bölüm - 2. Atıf Yapılan Standart ve Dokümanlar
Available in days
days after you enroll
  22. Bölüm - 3. Terimler ve Tarifler
Available in days
days after you enroll
  23. Bölüm - 4. Kuruluşun Bağlamı
Available in days
days after you enroll
  24. Bölüm - 5. Liderlik
Available in days
days after you enroll
  25. Bölüm - 6. Planlama
Available in days
days after you enroll
  26. Bölüm - 7. Destek
Available in days
days after you enroll
  27. Bölüm - 8. Operasyon
Available in days
days after you enroll
  28. Bölüm - 9. Performans Değerlendirme
Available in days
days after you enroll
  29. Bölüm - 10. İyileştirme
Available in days
days after you enroll
  30. Bölüm - Genel Değerlendirme
Available in days
days after you enroll
  Sınav
Available in days
days after you enroll

Select a pricing plan and sign up