OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda İçin Genel Gereksinimler eğitiminin amacı; standardın temel şartlarını aktarmak ve katılımcıların, tüketicinin tükettiği ürünlerin sağlıklı, hijyenik, hilesiz olarak gıda güvenliği sağlanmakta ve bunun yanında helal gıda hassasiyeti olan tüketicinin taleplerinin de karşılanmasını amaçlayan gıda üreticileri için Helal Gıda Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak. 


Eğitim İçeriği

  1. Bölüm - Helal Gıda Sertifikasyonu, Amacı ve SMIIC Hakkında Bilgilendirme
Available in days
days after you enroll
  2. Bölüm - Helal Gıda Belgelendirme Süreci
Available in days
days after you enroll
  3. Bölüm - Ön Gereksinim Koşulları
Available in days
days after you enroll
  3.1. Bölüm - Ön Gereksinim Koşulları - Dezenfektan Maddeler
Available in days
days after you enroll
  3.2. Bölüm - Ön Gereksinim Koşulları - Hijyen Kriterleri
Available in days
days after you enroll
  3.3. Bölüm - Ön Gereksinim Koşulları - Üretim Tesisine Yönelik Şartlar
Available in days
days after you enroll
  3.4. Bölüm - Ön Gereksinim Koşulları - Üretim Donanımlarına Yönelik Şartlar
Available in days
days after you enroll
  3.5. Bölüm - Ön Gereksinim Koşulları - GGYS ile İlgili Şartlar
Available in days
days after you enroll
  3.6. Bölüm - Ön Gereksinim Koşulları - Muayene ve Deney
Available in days
days after you enroll
  4. Bölüm - TS OICSMIIC 1'e Giriş ve Kapsamdaki Mamuller ve Hizmetler
Available in days
days after you enroll
  5. Bölüm - Kurallar
Available in days
days after you enroll
  5.1. Bölüm - Gıdanın Kaynağı
Available in days
days after you enroll
  Bölüm 5.2 - Madde 5.2. Hayvan Kesim Kuralları
Available in days
days after you enroll
  5.3. Bölüm - Et ve Et Mamulleri
Available in days
days after you enroll
  5.4. Bölüm - Süt ve Süt Ürünleri
Available in days
days after you enroll
  5.5. Bölüm - Yumurta ve Yumurta Mamulleri
Available in days
days after you enroll
  5.6. Bölüm - Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Bitkisel ve Hayvansal Katı ve Sıvı Yağlar, Meyve ve Sebzeler ve Mamulleri, Şeker
Available in days
days after you enroll
  5.7. Bölüm - Meşrubat
Available in days
days after you enroll
  5.8. Bölüm - Bal ve Yan Mamulleri
Available in days
days after you enroll
  5.9. Bölüm - Besin Takviyeleri
Available in days
days after you enroll
  5.10. Bölüm - Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar
Available in days
days after you enroll
  5.11.Bölüm - Gıda Katkı Maddeleri ve İşleme Yardımcıları
Available in days
days after you enroll
  5.12. Bölüm - Enzimler
Available in days
days after you enroll
  Madde 5.13. Bölüm - Mikroorganizmalar
Available in days
days after you enroll
  Madde 5.14. Bölüm - Ambalaj Malzemeleri
Available in days
days after you enroll
  5.15. Bölüm - Diğer Mamuller
Available in days
days after you enroll
  5.16. Bölüm - Gıda Hizmet ve Tesisleri
Available in days
days after you enroll
  6. Bölüm - Gıda İşleme
Available in days
days after you enroll
  7. Bölüm - Makinalar, Araç-Gereçler, İmalat Hatları
Available in days
days after you enroll
  8. Bölüm - Depolama, Teşhir, Servis ve Taşıma
Available in days
days after you enroll
  9. Bölüm - Hijyen, Sanitasyon ve Gıda Güvenliği
Available in days
days after you enroll
  10. Bölüm - Geçerli Kılma ve Doğrulama
Available in days
days after you enroll
  11. Bölüm -Tanımlama ve İzlenebilirlik
Available in days
days after you enroll
  12. Bölüm - Piyasaya Arz
Available in days
days after you enroll
  13. Bölüm - Yasal Kurallar
Available in days
days after you enroll
  14. Bölüm - Özet
Available in days
days after you enroll
  Sınav
Available in days
days after you enroll

Select a pricing plan and sign up