HACCP Temel Kavramları Eğitimin amacı ; katılımcıların, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan, gıda üreticileri için en son gıda güvenliği yönetim sistemi olan ve küresel gıda güvenliği girişimi tarafından onaylanan HACCP Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda bilgilendirilmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

  1. Bölüm - Amaç ve Temel Kavramlar
Available in days
days after you enroll
  2. Bölüm - Ön Koşul Programları
Available in days
days after you enroll
  3. Bölüm - HACCP ve Risk Analizi
Available in days
days after you enroll
  4. Bölüm - Codex Alimentarius Adımları
Available in days
days after you enroll
  5. Bölüm - Tehlike Analizi
Available in days
days after you enroll
  6. Bölüm - Tehlike Analizinde Önemli Hususlar
Available in days
days after you enroll
  7. Bölüm - Tehlikelerin Kontrolü
Available in days
days after you enroll
  8. Bölüm - Tehlikenin Değerlendirilmesi
Available in days
days after you enroll
  9. Bölüm - Operasyonel Ön Gereksinim Programları
Available in days
days after you enroll
  10. Bölüm - Kritik Kontrol Noktaları
Available in days
days after you enroll
  11. Bölüm - Düzeltici Faaliyetler
Available in days
days after you enroll
  12. Bölüm - Doğrulama ve Kayıt Tutma
Available in days
days after you enroll
  13. Bölüm - HACCP Planının Gözden Geçirilmesi
Available in days
days after you enroll
  Sınav
Available in days
days after you enroll

Select a pricing plan and sign up